Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 qua******** 1.070.000đ
2 www******** 975.000đ
3 hoa******** 600.000đ
4 Huu******** 525.000đ
5 gau******** 472.340đ
6 Huy******** 430.000đ
7 096******** 420.000đ
8 leh******** 326.000đ
9 vuo******** 300.000đ
10 Chr******** 253.000đ